Kontakt 22 22 20 26

Styr uden om kriserne

Når virksomheden kommer under pres

March 18, 2015
  • Kunde:
    EY (tidl. Ernst & Young) 2013
  • Ydelse:
    Ydelse: Krisekommunikation, Issues Management, budskabsudarbejdelse og -træning
  • Resultat:
    At EY opnåede overblik, kontrol og styring over informationsstrømme og troværdighed i budskaber

Reduktion af partnere, medarbejdere og ændring af forretningsfokus – fast kommunikationsrådgiver til EY’s ledelse, serviceline ledere og partnere under en periode med både intern og ekstern uro omkring virksomhedens fremtid. Fokus på intern kommunikation, Issues Management, krisestyring og budskabstræning.

Succeskriterium: at virksomheden selv fik den koordinerede styring af kommunikationen, og at alle relevante budskaber blev præsenteret i rette sammenhænge og til rette vedkommende – herunder kunder og marked.

www.ey.com/DK/da/

© Copyright - togg.dk - Torvits & Gossmann