Kontakt 22 22 20 26

Op på ølkassen

 – for at holde fast i guldet

March 15, 2015
  • Kunde:
    Anonym SMV*
  • Ydelse:
     Krisestrategi (internt & eksternt) • strategisk sparring • kunde- & opgaveprioritering • handlingsplan • talen!
  • Resultat:
    Ekstraindsats fra medarbejderne

Husets vigtigste sælger siger op. Han har fået nok. Gennem et par måneder har han kæmpet med den nye servicechef, som direktøren (og ejeren) Pernille Jespersen* har ansat.

Og her gik Pernille og troede, at alt fungerede fint. Nok haltede salgsindsatsen. Men en lidt tættere dialog med medarbejderne viser, at servicechefen er hovedårsagen til konflikten med nøglesælgeren og andre medarbejdere. Så han skal også ud af vagten.

Ud af i alt 25 ansatte er manglen på to centrale kompetencer en tydelig katastrofe. Går virksomheden i knæ?

Der er én vej: Op på ølkassen med direktøren. Hun skal forberede sig til det yderste, trække vejret dybt og holde sit livs tillidsvækkende tale. Både til medarbejderne og til hver enkelt af kunderne.

Det er overraskende, hvor stor en ekstraindsats medarbejdere kan yde, og hvor konstruktive kunder kan blive.

*) Ejerlederen ønsker at være anonym, hvorfor navnet, foto og genkendelige fakta er ændret.

© Copyright - togg.dk - Torvits & Gossmann