Kontakt 22 22 20 26

At fastholde tillid under forandring

Den, der taler først, vinder

March 21, 2015
  • Kunde:
    Anonym SMV*
  • Ydelse:
    Kommunikationsplan og -rådgivning • formulering af værdisæt • sparring.
  • Resultat:
    Tillid til lederen fastholdt

Kommunikation kan være som sport. En kamp med tiden. Den, der kommer først, vinder.

Sådan var det med den konflikt, Hans Petersen* mødte.

”Jeg har ikke tillid til direktøren,” fortalte Hans, der er eneejer af familievirksomheden. ”Jeg får for få informationer. Vi har forskellige værdier, og det giver samarbejdsvanskeligheder. Medarbejderne kommer til mig privat og brokker sig over ledelsesstilen.”

Derfor tog Hans, revisoren og bestyrelsesformanden fredag et møde. Hans ønskede mest af alt en ny direktør.

Frem for dialog meddelte bestyrelsesformanden mandag eftermiddag, at direktøren ville levere sin opsigelse straks. I øvrigt forlod han selv bestyrelsen, da han mente et direktørskifte ville ødelægge virksomheden. Det samme gjaldt et tredje bestyrelsesmedlem, meddelte han.

Ups.

Tirsdag morgen samlede Hans samtlige medarbejdere. Fortalte om virksomhedens værdier og et ledelsesskifte, hvor han havde udpeget en interim-direktør og midlertidigt satte sig selv som bestyrelsesformand.

Inden frokost var en personlig mail sendt til 50 vigtigste kunder. De ti største fik inden udgangen af dagen desuden et telefonopkald og tilbud om besøg med uddybende forklaring.

Hans vidste, at han skulle ud med forklaringen før den forsmåede direktør. For den, der først fortæller åbent, vinder tilliden.

(… Og straks startede det hårde arbejde med ny bestyrelsesformand og direktør.)

*) Ejerlederen ønsker at være anonym, hvorfor navnet, foto og genkendelige fakta er ændret.

© Copyright - togg.dk - Torvits & Gossmann