Kontakt 22 22 20 26

Få ideen til at virke

Regnskabet fortæller

March 13, 2015
  • Kunde:
    Deloitte
  • Ydelse:
    Udvikling af kommunikationsplatform i projekt som skal udvikle kommunernes incitament til at gøre deres regnskaber transparente og mere informerende
  • Resultat:
    Uddeling af Danmark første kommunale regnskabspris i 2013

Regnskabsaflæggelse i den offentlige sektor – Per-Henrik Goosmann fast medlem af Deloittes priskommité for bedste kommunale regnskab med repræsentanter for KL, KORA og CBS. Rådgivet om den kommunikative del af regnskabsaflæggelse, herunder medvirket ved seminarer med deltagelse fra et bredt udsnit af danske kommuner, samt gennemgang af disses regnskaber forud for nominering og valg. Medvirket ved konceptudvikling. Få ideen til at virke.

Succeskriterium: at Deloittes serviceline for den offentlige sektor anerkendes som innovativ.

 www.deloitte.dk

© Copyright - togg.dk - Torvits & Gossmann